Gençlik ve Gönüllülük Çalıştayı 2022

Gençlik ve Gönüllülük Çalıştayı 2022

4-5-6 Şubat Gençlik ve Gönüllülük Çalıştayı

Türkiye'de ki gençlik çalışmaları,
Türkiye'de ki gönüllülük politikaları,
Türkiye'de ki sosyal uyum çalışmalari (göç)

Çalıştay raporumuz çok yakında ...